Stephen BEACH

Maer y Dref

SteveBeech

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:

 • Pwyllgor Cynllunio a Datblygu,
 • Grŵp Archwilio Dogfennau.
  • Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun ar: 

   • Corff Llywodraethol Ysgol Stryd y Rhos,   
   • Cyngor Sir Ddinbych - Panel Archwilio Safleoedd,
   • Ymlaen Rhuthun.
    • Aelodaeth o fudiadau allanol: 

     •  RAOB, Dinbych.

Town Mayor

Ruthin Town Council Committees:

 • Planning and Development Committee,
 • Documents Scrutiny Group.
  • Ruthin Town Council representative on: 

   • Rhos Street School Governing Body ,
   • Denbighshire County Council - Site Inspection Panel,
   • Ruthin Forward.
    • Membership of outside organisations: 

     • RAOB, Denbigh. 

      •  

Cyswllt • Contact

Stephen Beach
9 Cae Seren
Rhuthun
LL15 1PF

tel: 01824 308325
mobile: 0778 9827 800
e-mail: sbeach2010@live.com