Croeso

Welcome

Ffurfiwyd Cyngor Tref Rhuthun yn dilyn ail-drefnu llywodraeth leol ym 1974. Mae'r Cyngor Tref yn cynnwys pymtheg Cynghorwr a Chlerc y Dref.

Gallwch gysylltu efo nhw gan drwy ddefnyddio'r rhif teliffon neu'r e-bost isod, neu gan ddefnyddio'r cyfeiriad canlynol ar gyfer post traddodiadol:

  Clerc y Dref
  Cyngor Tref Rhuthun
  Ffordd Wynnstay
   RHUTHUN
  Sir Ddinbych
  LL15 1AS

Ffôn / Ffacs: 01824 703797

E-bost: cyngortrefrhuthun@sirdddinbych.gov.uk

Ruthin Town Council was formed following the re-organisation of local Government in 1974. The Town Council consists of fifteen Councillors and a Town Clerk.

You may contact them using the telephone number or e-mail address below, or use the following address for traditional post:

  Town Clerk
  Ruthin Town Council
  Wynnstay Road
  RUTHIN
  Denbighshire
  LL15 1AS

  Telephone / Fax: 01824 703797

  E-mail: ruthintowncouncil@denbighshire.gov.uk